Zájmové kroužky

Nabídka kroužků


Tělovýchovný:

Kroužek je zaměřen na různorodé pohybové aktivity žáků, nejvíce na herní činnosti, a to vybíjenou.
Naše škola každoročně pořádá turnaj "O putovní pohár" kde se utkáváme s okolními ZŠ.

Výtvarný:

Děti se učí používat výtvarné techniky od kresby, malby, batikování, práce s přírodními materiály či malbu na hedvábí. Snažíme se o rozvíjení tvořivosti a estetického cítění dětí.

 

Zdravotnický:

V tomto kroužku se žáci učí základy první pomoci, léčivé byliny a jejich uplatnění, historii ČČK aj.

 

Country tance:

Děti se učí taneční kroky, skupinové formace, připravují vystoupení

 

Přírodovědný:

Děti se učí poznávat přírodu, vytvářet si k ní vztah, hrají hry, účastní se výletů

 

    © COPYRIGHT 2008