Vítá Vás web Základní školy Kout na Šumavě


Informace pro rodiče:

Zahájení výuky 25. 5. 2020 v ZŠ Kout na Šumavě.

25. května
jsme se znovu sešli po karanténě v naší škole. S radostí jsme přivítali 82% žáků a 100% zaměstnanců a pedagogů.

Vyučování
nyní probíhá plynule s postupnými nástupy jednotlivých tříd do vyučování a na oběd. V provozu jsou i 3 skupiny školní družiny podle tříd. Velmi děkujeme rodičům za spolupráci během distanční výuky, které se zúčastnili téměř všichni žáci.

Děkujeme Vám za důvěru.
Pedagogové a zaměstnanci ZŠ Kout na ŠumavěPoděkování
Děkujeme paní Psutkové za ušité roušky, kterými obdarovala žáky a pedagogy 3. ročníku.

 

Přijatí žáci do I. ročníku ZŠ Kout na Šumavě – školní rok 2020/21

Vyhláška o hodnocení žáků ve 2. pololetí 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů

Škola je zapojena do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II. "Učíme se pro budoucnost".


Základní údaje o škole

   
Zřizovatel Obec Kout na Šumavě
Organizace školy ZŠ neúplná - jen s I. stupněm, 1. - 5. ročník
Právní forma Příspěvková organizace
Statutární orgán Ředitelka školy, Mgr. Milada Mazancová
Součásti školy Základní škola   kapacita   100 žáků
Školní družina   kapacita     25 žáků
Školní jídelna    kapacita     90 žáků
Počet žáků 75
Vzdělávací program ŠVP "Škola pro život"
od roku 2002 byla škola zařazena do experimentu MŠMT - ověřování integrace žáků s mentálním postižením do ZŠ
Vybavení výpočetní technikou 20 počítačů, scannery, tiskárny
Mimoškolní činnost Výtvarný kroužek
Zdravotnický kroužek
Country tance
Tělovýchovný kroužek
  Náboženství - nepovinný předmět
  Přírodovědný kroužek
Pěvecký sbor
Zaměstnanci Pedagogičtí pracovníci: 12, Nepedagogičtí pracovníci: 4
Asistentka pedagoga: 6

Organizace školního roku 2019/20

• Začátek školního vyučování: pondělí 2. září 2019

• Podzimní prázdniny: úterý 29.10 a středa 30.10.2019

• Vánoční prázdniny: od pondělí 23.12.2019  do pátku 3.1.2020,
  vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

  
• Pololetní prázdniny:  pátek 31. ledna 2020

• Jarní prázdniny: 17.2.2019 – 23.2. 2020

• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.2020

• Hlavní prázdniny: středa 1.7.2020 – 31.8.2020


    © COPYRIGHT 2008