Dokumenty

Nový školní řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kout na Šumavě

Plán práce školy

Organizační zabezpečení školního roku

Zpráva o činnosti organizace 2015/2016

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od 1.9. 2019

Hospodaření ZŠ Kout na Šumavě v roce 2017 - Rozvaha

Hospodaření ZŠ Kout na Šumavě v roce 2017 - Výkaz zisku a ztrát

Návrh rozpočtu

  

 


    © COPYRIGHT 2008