Vítá Vás web Základní školy Kout na Šumavě


Informace pro rodiče:

      Zápis žáků do I. třídy školního roku 2019/2020 se koná 3. 4. 2019 od 13 - 16 hodin v budově školy. 

Informace o průběhu zápisu a odklad povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů

Základní údaje o škole

 

   
Zřizovatel Obec Kout na Šumavě
Organizace školy ZŠ neúplná - jen s I. stupněm, 1. - 5. ročník
Právní forma Příspěvková organizace
Statutární orgán Ředitelka školy, Mgr. Milada Mazancová
Součásti školy Základní škola   kapacita   100 žáků
Školní družina   kapacita     25 žáků
Školní jídelna    kapacita     90 žáků
Počet žáků 75
Vzdělávací program ŠVP "Škola pro život"
od roku 2002 byla škola zařazena do experimentu MŠMT - ověřování integrace žáků s mentálním postižením do ZŠ
Vybavení výpočetní technikou 20 počítačů, scannery, tiskárny
Mimoškolní činnost Výtvarný kroužek
Zdravotnický kroužek
Country tance
Tělovýchovný kroužek
  Náboženství - nepovinný předmět
  Přírodovědný kroužek
Pěvecký sbor
Zaměstnanci Pedagogičtí pracovníci: 12, Nepedagogičtí pracovníci: 4
Asistentka pedagoga: 6

Organizace školního roku 2018/19

• Začátek školního vyučování: pondělí 3. září 2018

• Podzimní prázdniny: pondělí 29.10 a úterý 30.10.2018

• Vánoční prázdniny: od soboty 22.12.2018  do středy 2.1.2019
  
• Pololetní prázdniny:  pátek 1. února 2019

• Jarní prázdniny: 11.2.2019 – 17.2. 2019

• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.4.2019

• Hlavní prázdniny: 29.6 – 1.9.2019


    © COPYRIGHT 2008